Scroll Top

Polityka prywatności

Alustyl, meble na wymiar

533 524 649
506 102 997

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujecie Państwo nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zawierać się również inne dane osobowe.
Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie możemy jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Macie Państwo prawo do jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony oraz domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziliście (jeżeli podlegała ona archiwizacji).